Privacy policy

Waarom verzamelen we gegevens

Dogs Talk Online Academy verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van overeenkomst, en het incasseren van betalingen, optimaliseren van de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Dogs Talk Online Academy kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit één of meerdere overeenkomsten:

 • Aankoop van een cursus

Indien u een gesloten overeenkomst bij ons heeft kunnen uw persoonsgegevens gebruikt worden voor:

 • Factureren
 • Informeren over overeenkomsten of belangrijke wijzigen in en rondom deze overeenkomsten of waar deze op van toepassing zijn.

Wat verwerken we?

Dogs Talk Online Academy kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Dogs Talk Online Academy, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Dogs Talk Online Academy verstrekt. Dogs Talk Online Academy kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres
 • Bij het afnemen van een pluscursus worden eventueel video’s die u uploadt verwerkt

Wat is de bewaartijd?

Dogs Talk Online Academy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Bent u met ons tot een overeenkomst gekomen nu of in het verleden. Dan worden u gegevens niet langer dan 7 jaar bewaard. Hierbij gaat het alleen om de gegevens die in de documenten zijn opgenomen die we volgens de wettelijke bewaarplicht verplicht zijn te bewaren.

Google Analytics bewaart uw gegevens 14 maanden waarna deze automatisch verwijderd worden.

 

Welke gegevens worden gedeeld?

Dogs Talk Online Academy verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt voor de volgende doeleinden:

 • Registreren en beheren van domeinnaam
 • Opslaan van back-ups
 • Video’s door u geüpload in het persoonlijke deel van uw account worden alleen gezien door de instructeur van de cursus en gebruikt om feedback te geven.
 • Video’s door u geüpload in het besloten forum van de cursus kunnen worden gezien door medecursisten die ook toegang hebben tot dat forum.

Websitebezoek in kaart brengen

Op de website van Dogs Talk Online Academy worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Dogs Talk Online Academy gebruikt deze informatie uitsluitend om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Dogs Talk Online Academy maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Dogs Talk Online Academy bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Dogs Talk Online Academy te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Dogs Talk Online Academy heeft hier geen invloed op.

Dogs Talk Online Academy heeft Google geen toestemming gegeven om via Dogs Talk Online Academy verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Social media & plugins

Dogs Talk Online Academy maakt gebruik van sociale media koppelingen waarbij er persoonlijke gegevens worden gedeeld met derden om u een zo goed mogelijke ervaring te bieden en speciaal op u afgestemde advertenties te tonen. Verder maakt Dogs Talk Online Academy gebruikt van een aantal plug-ins op de website waarbij het IP-adres (van uw computer) gedeeld wordt. Deze plug-ins zijn voornamelijk bedoeld om de veiligheid te waarborgen en u een zo optimaal werkende website aan te bieden.

Gegevens die worden gedeeld met derden worden zolang bewaard als nodig is voor de uitvoering van het doel. Na het afronden van de werkzaamheden of na de beëindiging van de overeenkomst worden de gegevens verwijderd zodra dit toelaatbaar is.

Dogs Talk Online Academy waarborgt alle gegevens zo veilig mogelijk op te slaan. Dogs Talk Online Academy verwacht dit ook van derden aan wie de gegevens gedeeld worden. Echter heeft Dogs Talk Online Academy hier verder geen invloed op of zeggenschap in. Gegevens die aan derden gedeeld worden zijn wettelijk verplicht of noodzakelijk in verband met de overeenkomst. Gegevens die gedeeld worden met derden wordt zoveel mogelijk geminimaliseerd

Inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar academy@dogstalk.nl. Dogs Talk Online Academy zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren en uitvoeren indien van toepassing.

Dogs Talk Online Academy behoudt het recht om eventuele persoonsgegevens te bewaren indien dit wettelijk verplicht is tot de datum dat de bewaarplicht voldaan is, of het niet langer wettelijk verplicht is.

Beveiligen & contact

Dogs Talk Online Academy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Dogs Talk Online Academy maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Dogs Talk Online Academy verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Dogs Talk Online Academy op via academy@dogstalk.nl

http://wordpress-511753-1756304.cloudwaysapps.com is een website van Dogs Talk Hondentraining en Gedrag.

Dogs Talk Online Academy is als volgt te bereiken:
Postadres: Nunhemseweg 56, 6081 GJ Haelen
Vestigingsadres: Nunhemseweg 56, 6081 GJ Haelen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 24296927
BTWnr NL001.827.710.B40
Rekeningnr: . NL03ABNA0584171463 

Nu aan de slag met een van onze cursussen?

Bekijk dan nu ons cursus aanbod, maak een keus en ga aan de slag.